Suomen kansainväliset liikennealan sopimukset: Sopimusten voimaansaattamisen ja EU-lainsäädännön täytäntöönpanon kehittäminen

Sundelin Oskar, Markku Suksi, Henrik Ringbom

  Research output: Book/Journal/ReportCommissioned reportProfessional

  Abstract

  Kansainvälisten liikennealan velvoitteiden voimaansaattamismenettelyt ja EU-säädösten täytäntöönpanomenettelyt ovat Suomessa monimuotoisia ja aikaa vieviä. Liikennealan kansainväliset velvoitteet ovat usein teknisluonteisia ja niiden määräyksiä muutetaan säännöllisesti ja lyhyin aikavälein. Etenkin kansainvälisten velvoitteiden muutosten hyväksyminen ja voimaansaattaminen aiheuttaa ongelmia lainvalmistelussa. Perustuslain säännökset lainsäädännön alasta, lainsäädäntövallasta ja sopimuksentekovallasta rajaa vat mahdollisuuksia hyväksyä ja saattaa voimaan muutoksia kansainvälisiin velvoitteisiin ilman eduskunnan lainsäädäntötoimia. Säännökset lainsäädännön alasta ja lainsäädäntövallasta rajaavat myös mahdollisuuksia panna täytäntöön EU-säädöksiä ilman eduskunnan osallistumista täytäntöönpanomenettelyyn lainsäädäntötoimin. Selvityksessä on tutkittu nykyisiä kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamismenettelyjä ja EU-säädösten täytäntöönpanomenettelyjä sekä perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä. Selvityksessä on myös vertailtu Ruotsin, Norjan ja Tanskan voimaansaattamismenetelmiä. Tutkimuksen perusteella esitetään johtopäätöksiä siitä, miten kansainvälisten liikennealan velvoitteiden voimaansaattamismenettelyjä ja EU-säädösten täytäntöönpanomenettelyjä voitaisiin kehittää. Ehdotetut toimenpiteet koskevat rinnakkaissääntelyn vähentämistä, norminantovallan delegoinnin lisäämistä, lainsäädännön alan määrittelyn kaventamista sekä sopimuksentekovallan siirtämistä.
  Original languageUndefined/Unknown
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  ISBN (Electronic)978-9 52-2 43-4 84-5
  Publication statusPublished - 2016
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Cite this