Succesfuldt regionalt skoleløft i Finland - et vedvarende og koordineret flerfagligt lederskab

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Undervisningsmæssigt lederskab medhenblik på skoleudvikling er hurtigt ved at tiltrække sig stadig størreinteresse i de nordiske lande. Nyere initiativer – der nogle gange har været forskningsbaserede,andre gange evidensbaserede – fokuserer typisk på enkelte skoler, men kan ogsåvære regionale eller endda nationale. Nationale politikker kan igen væreknyttet til internationale trends, politikker og praksisser (Moos et al.,2017). Disse transnationale politikker domineres i dag af neoliberalepræstationsorienterede ideer (Steiner-Khamsi, 2017; Landahl, 2017). I mangelande hævdes det i øjeblikket, at en konkurrenceorienteret politik understøttetaf et evidenslederskab vil kunne forbedre elevers skolepræstationer iinternationale test. Denne påstand er dog tvivlsom. Eksempelvis har Sverige i enlængere periode ha! en neoliberal skolepolitik, inklusive privatisering, udenat have været i stand til at vende tendensen i retning af dårligere skoleresultatet,som det var hensigten. Det er også almindelig kendt, at Finland har været ethøjt præsterende land i fx PISA udenat have indført dekonkurrencepolitikker, som OECD har anbefalet, og Sverige altså harimplementeret (Uljens, Wolf & Frontini, 2016). Samlet set er dette etvidnesbyrd om, at transnationale politikker tolkes forskelligt i forskelligelande, og frem for alt viser disse resultater, at OECD’s anbefalinger medhenblik på en forbedring af testresultaterne ikke nødvendigvis fungerer somforventet – de lande, der følger dem, opskoleresultatet, når ikke altid bedreresultater, mens de lande, der ikke følger den anbefalede politik, kan opvise godepræstationer. Et andet bekymrende aspekt af disse målinger er, at de primærthar fokuseret på variationen mellem landeog dermed fjernetopmærksomheden fra to vigtige aspekter, nemlig forståelsen af den eksisterendevariation inden for et lands grænserog af forandringer over tid i de enkelte lande. I et forsøg på at råde bod på dissemangler vil vi i dette kapitel beskrive en tidligere lavt præsterende region iFinland, der senere kunne opvise markante forbedringer med hensyn til elevpræstationer.Denne udvikling skyldtes i høj grad et koordineret og vedvarende flerfagligtlederskab, der viste tillid til læreres, skolelederes og administratorersprofessionalisme.

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationFremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse.
EditorsDion Sommer, Jacob Klitmöller
PublisherHans Reitzels Forlag
Pages313–336
ISBN (Print)9788741271644
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Cite this