Språkmedvetet på skärmen? Lärares relationsarbete vid distansundervisning

Mari Bergroth, Jenny Haagensen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

36 Downloads (Pure)

Abstract

Övergången till distansundervisning i samband med Covid-19 satte lärarnas språkmedvetna arbetssätt på prov. I den här studien undersöks lärares upplevelser av distansundervisningen med fokus på språkmedvetenhet och relationer. Materialet består av 10 intervjuer med lärare som arbetar i anknytning till den svenskspråkiga lärarutbildningen i Finland. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ diskursanalys. Analyserna visar att lärarna upplevde det utmanande att agera språkmedvetet i distansundervisningen, vilket hade individexterna och individinterna orsaker. Resultaten visar ett behov av att stärka lärarnas förmåga att undervisa språkmedvetet inför framtida distansundervisning och vikten av att skapa goda relationer i närundervisningen före oväntade situationer uppkommer.
Original languageSwedish
Pages (from-to)5-22
JournalAinedidaktiikka
Volume6
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - Mar 2022
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this