Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800-1940

Johanna Wassholm, Anna Sundelin

Research output: Contribution to journalArticleScientific

1 Citation (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Search results