Skarvens och sälens socioekonomiska konsekvenser i Österbotten och Finland: En fallstudie av wicked problems

Research output: Book/Journal/ReportCommissioned reportProfessional

Abstract

Konsekvenserna av den häckandestorskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) snabba tillväxt har framföralltundersökts genom naturvetenskapliga studier av beroendeförhållanden mellanskarvens diet, fiskbestånd och vattenkvalitet, samtidigt som de socioekonomiskastudierna varit få. Det här förhållandet har även bidragit till attsocioekonomiska faktorer beaktats i mycket liten utsträckning i undantagsbedömningar.Rapporten vill adressera det här underskottet genom att sätta in skarvfrågan isin samhälleliga kontext. Socioekonomiska konsekvenser utreds dels genom enenkät riktad till yrkesfiskare i Österbotten, dels genom intervjuer riktadetill lokalbefolkningen. Därutöver undersöker rapporten det finskaförvaltningssystemet för storskarv. Rapporten visar att det nationella systemetär starkt begränsande. Systemet uppfattar inte påverkan på de ekonomiskt mestrelevanta processerna i dagens skärgårdssamhälle, nämligen olika typer avfritidssysselsättning. Även för fiskenäringens del är myndigheternas verktygmycket trubbiga: medan undantagsprocesser utgår från undersökningar avfiskbeståndens tillstånd består skarvens påverkan på yrkesfiskeutövningen iförsta hand av att splittra fiskstim och skada fångsten i fångstredskapen.Rapporten presenterar skarvfrågan som ett wickedproblem: en fråga som har relevans på många olika dimensioner samtidigt,till exempel, ekologiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt, och därför gör detmycket resistent till lösningar. Därför måste frågan hanteras genom att allaberörda intressenter får möjlighet att bidra med sin bild av verkligheten.

Original languageUndefined/Unknown
PublisherPublication series of Centre for Economic Development, Transport and the Environment
ISBN (Electronic)987-952-314-662-4
ISBN (Print)987-952-314-661-7
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Keywords

  • Environmental governance

Cite this