Seri-tukikeskusten asiakkaiden tausta, tukipalveluiden käyttö ja rikosprosessin eteneminen: Väliraportti

Riina Korjamo*, Jenni Krogell, Anna Nuora, Liisi Lappalainen, Maria Ruonioja, Pertti Hakkarainen, Isabella Arponen, Julia Korkman, Jan Antfolk, Saara Asmundela, Yrjö Reenilä, Katriina Bildjuschkin

*Corresponding author for this work

Research output: Book/Journal/ReportCommissioned reportProfessional

29 Downloads (Pure)

Abstract

I Finland koncentreras undersökningen av och stödtjänsterna för offer för sexuellt våld till Seri- stödcentren. I denna register- och enkätundersökning utreddes HUS Seri-stödcentrets klienters bakgrund, rättsprocessens fortskridande, faktorer kopplade till brottsanmälandet samt erfarenheter av tjänsterna.

Av Seri-stödcentrets klienter var 70% under 30-åringar och 96% kvinnor. I registerundersökningen gjorde 74% av centrets 688 klienter en brottsanmälan. Av dessa fall fortskred 36% till åtalsprövning och för 22% väcktes åtal. Det dröjde över ett år från att en brottsanmälan gjorts till att ett åtalsbeslut tagits.

Enkätundersökningen besvarades av 235 (29%) klienter. Tidigare våldserfarenheter och psykiska problem var allmänt förekommande. Bland annat viljan att förhindra att andra skulle utsättas och viljan att få rättvisa uppgavs som orsaker till att en brottsanmälan gjorts. Att en brottsanmälan inte gjorts uppgavs bero på viljan att glömma det som skett, upplevd skam eller rädsla för en tung rättsprocess.

Klienterna var nöjda med Seri-stödcentrets tjänster. Av deltagarna använde 75% psykologens, socialarbetarens eller sjukhuspastorns tjänster. Av dessa upplevde 86% att stödet var tillräckligt. Däremot önskades bättre tillgång till fortsatt vård, längre stödkontakt och närtjänster. Det vanligaste skälet till att inte använda tjänsterna var viljan att glömma upplevelsen.

Den här publikation är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan. (tietokayttoon.fi) De som producerat informationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.
Translated title of the contributioneri-stödcentrets klienter: bakgrund, användning av stödtjänster och rättsprocessens fortskridande: Mellanrapport
Original languageFinnish
PublisherStatsrådets kansli
ISBN (Electronic)978-952-383-350-0
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Cite this