Samskrivande i virtuell lärmiljö: Interaktionsmönster i tandempars L1–L2-samarbete

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

32 Downloads (Pure)

Abstract

Tandem i språkundervisning innebär ömsesidigt lärande där två studerande med olika förstaspråk samarbetar i par för att lära sig varandras språk i interaktion. Även om tandem ursprungligen utvecklats för non-formella kontexter har tandempedagogik under de senaste åren även etablerats i formella utbildningskontexter på olika nivåer. I den aktuella studien tillämpas tandem i finländsk kontext inom undervisningen i det andra inhemska språket, finska och svenska, på gymnasienivå. Syftet med studien är att granska interaktionsmönster i tandempars samskrivande i en virtuell lärmiljö. Materialet består av videoobservationer och skärminspelningar av tandemparens samskrivande i delade dokument och interaktion via videosamtal. Vi granskar interaktionsmönstren i skrivprocesserna genom att studera hur partnerna initierar och tar ansvar över olika språkliga och innehållsliga aspekter i texten samt hur de utnyttjar de digitala resurserna i den virtuella lärmiljön. Resultaten visar att effektivt utnyttjande av de digitala resurserna och båda partnernas orientering mot såväl innehåll som språklig form gynnar ett kollaborativt skrivande och samarbete.
Original languageSwedish
Pages (from-to)4-20
JournalNORDAND
Volume1
Issue number16
DOIs
Publication statusPublished - 12 May 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this