Samband mellan tidigare studieprestationer, skrivupplevelser på universitetsnivå och akademiskt välbefinnande bland pedagogikstuderande

Translated title of the contribution: The relationships between previous academic performance, perceptions of writing in higher education, academic well-being among students in educational sciences

Anna Widlund*, Daniel Ventus, Sofia Jusslin

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

59 Downloads (Pure)

Abstract

Studiens syfte var att utreda samband mellan pedagogikstuderandes tidigare studieprestationer i gymnasiet, skrivupplevelser och akademiska välbefinnande på universitetsnivå. I ett frågeformulär rapporterade finlandssvenska pedagogikstuderande (N = 192) sina studentexamensvitsord i modersmål och litteratur och besvarade frågor om adaptiva och maladaptiva skrivupplevelser (kunskapstransformering, produktivitet, skrivblockeringar och prokrastinering) och akademiskt välbefinnande (studieengagemang och studietrötthet). Resultaten från en strukturekvationsmodell visade att studerande med lägre studieprestationer i gymnasiet upplevde mer skrivblockeringar, var mer benägna att skjuta upp studiearbeten, var mindre produktiva och rapporterade lägre kunskapstransformering under universitetsstudierna. Prokrastinering var även relaterat till studerandes akademiska välbefinnande: Studerande som tenderade att skjuta upp arbeten rapporterade högre nivåer av studierelaterad utmattning och cyniska inställningar till studierna samt lägre nivåer av studieengagemang. Sammanfattningsvis visade resultaten på vikten av att göra studerande mer medvetna om hur deras prestationer och skrivupplevelser relaterar till deras akademiska välbefinnande, och följaktligen hjälpa dem att hitta mer gynnsamma studiestrategier för att stödja både lärande och välbefinnande inom högre utbildning.
Translated title of the contributionThe relationships between previous academic performance, perceptions of writing in higher education, academic well-being among students in educational sciences
Original languageSwedish
Pages (from-to)54-73
Number of pages20
JournalTidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. NMI Bulletin
Volume32
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • academic well-being
  • engagement
  • study-related burnout
  • writing perceptions
  • higher education
  • academic writing

Cite this