Rintamakirjeissä rakentuva sodan maisema

Sonja Hagelstam

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Jatkosota 1941–1944 vei suomalaiset sotilaat kauaksi itään – alueille, jotka monin tavoin erosivat  kotiseudun  totutusta  ympäristöstä.  Artikkeli  käsittelee  sotilaiden  kokemuksia  maisemasta,  sitä  mitä  ajatuksia  ja  tunteita  se  heissä  herätti  ja  kuinka  he  arjen  käytän-nöissään ottivat vieraan maiseman haltuunsa ja muunsivat sen ”omaksi”.Artikkelin  aineisto  koostuu  viiden  sotilaan  jatkosodan  aikana  kirjoitetuista  rintamakir-jeistä. Mitä kirjeet kotiin kertovat sotilaiden ja maiseman välisestä vuorovaikutuksesta? Millaiseksi maisema rakentui sotilaiden läheisilleen kirjoittamissaan kirjeissä? Miten he kokivat maiseman ja mitä tunteita se heissä herätti? Miten he ottivat vieraan maiseman haltuunsa?Sotilaille sodan ja rintaman maisema oli monin tavoin ristiriitainen. Jatkosodan aikana sotilaat  kohtasivat  sodan  tuhoaman,  runteleman  ja  vääristämän  maiseman,  toisaalta  ”bolševikkiparatiisin”  primitiivisyyden  ja  toisaalta  taas  Itä-Karjalan  koskemattoman  ja  kauniin luonnonmaiseman.  Kirjeissään sotilaat kuvailivat havaitsemaansa, ja pukemalla näkemäänsä sanoiksi rakentui niissä kuvia maisemasta – kuvia, jotka sotilaat eri syistä halusivat jakaa läheistensä kanssa. Kotiväkeä ei haluttu turhaan huolestuttaa tai järkyt-tää, mikä osin selittää, miksi kirjeet eivät yleensä sisältäneet yksityiskohtaisia kuvauksia rintamasta kuoleman tai tuhon maisemana. Artikkelissa osoitan, miten sotilaat kirjeis-sään  rakensivat  kuvia  rintamamaisemasta,  jossa  oli  useita  yhtymäkohtia  kotiseutuun.  Vaikka  sotilaat  eivät  täysin  vaienneet  väkivallan  merkeistä  maisemassa  tai  kaikesta,  mikä  tuntui  vieraalta  ja  oudolta,  painopiste  oli  kuitenkin  turvallisuutta  ja  jatkuvuutta  ylläpitävissä aiheissa.

Original languageFinnish
Article number1
Pages (from-to)28–49
JournalElore
Volume25
Issue number1
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this