Ren förmögenhetsskada eller allmän förmögenhetsskada? En jämförelse mellan finsk och svensk rätt

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Original languageUndefined/Unknown
  Pages (from-to)625–641
  JournalSvensk Juristtidning
  Issue number8
  Publication statusPublished - 2015
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Cite this