Ren förmögenhetsskada eller allmän förmögenhetsskada? En jämförelse mellan finsk och svensk rätt

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)625–641
JournalSvensk Juristtidning
Issue number8
Publication statusPublished - 2015
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this