Politiskt deltagande bland äldre i Finland och Sverige. En studie av deltagandemönster och förklaringar i förändringens ljus

Mikael Nygård, Gunborg Jakobsson

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Search results