Perspektiv på integration i rural minoritetsspråksmiljö - exemplet Närpes i Finland

Linda Bäckman, Saara Haapamäki

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Orten Närpes i västra Finland har under senare år presenterats som ett särskilt lyckat exempel på integration, med hög sysselsättningsgrad och täta kontakter mellan migranter och andra ortsbor. Svenskan är minoritetsspråk i Finland men majoritetsspråk i Närpes, och därmed även det språk i vilket migranter erbjuds integrationskurser. I denna arti­kel granskar författarna integrationen i Närpes utgående från ett intervjumaterial med 23 informanter som har flyttat till Närpes från olika länder. Artikelförfattarna tillämpar Alistair Agers och Alison Strangs modell för integration och granskar hur sys­selsättning och utbildning, sociala kontakter, språk och kulturella särdrag samt trygghet och stabilitet ter sig ur migranters perspektiv.

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)39–53
JournalMultiethnica
Issue number39
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • labour migration
  • migration policy
  • Language Policy
  • Integration

Cite this