Pedagogisk slöjd i post-pandemitid: Från förändring och lärdomar till utveckling

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Citation (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Abstract

Slöjd inom grundläggande utbildning kännetecknas av att elever, lärare och slöjdmaterial är i interaktion. Lärandet sker i ändamålsenliga, välutrustade lärmiljöer med utrymme för kreativitet och individuella lösningar. På grund av Covid-19 pandemin, kom undervisningen i Finland tidvis helt att övergå till olika distanstillämpningar. Förutsättningarna för meningsfull distansundervisning varierade starkt. I en tidigare studie fördjupade vi oss i hur lärare i slöjd hanterade distansperioderna (Porko-Hudd & Hartvik, 2021). I denna artikel gör vi en reanalys av den tidigare studiens resultat och antar ett framåtblickande perspektiv. Analysen resulterar i fem komplementpar med vars hjälp vi öppnar upp för en diskussion om hur undervisningen och lärandet i slöjdämnet kan utvecklas med grund i tiden före och under pandemin. Vårt bidrag till diskussionen sammanfattas med en utvecklad modell för slöjdkontexten och slöjd­verk­sam­heten.
Original languageSwedish
Article number1
Pages (from-to)1-18
Number of pages18
JournalFORMakademisk
Volume16
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 23 Mar 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this