Opettajaopiskelijoiden biologian ja maantiedon perustiedon hallinta ja käsitykset perustiedosta

Eija Yli-Panula, Eila Jeronen, Irmeli Palmberg

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Ihmisen biologia sekä ekologiset prosessit ja ilmiöt ovat kansainvälisen tutkimuksen mukaan vaikeasti hallittavia sisältöalueita biologiassa. Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvitetään luokanopettajaksi (n=164) ja biologian ja maantieteen aineenopettajaksi opiskelevien (n=53) biologisen ja maantieteellisen tiedon hallintaa sekä sisältöaluei-den mieltämistä perustiedoksi. Tietoa kerättiin kaksiosaisella kyselylo-makkeella, joka käsitti 20 monivalintakysymystä biologian ja maantie-teen teemoista sekä kyllä/ei-kysymyksiä aiheen kuulumisesta perustie-toon ja sen mieltämisestä vaikeaksi tai helpoksi. Suuri osa opiskelijois-ta piti lomakkeessa kysyttyjä asioita perustietona. Vaikeimmaksi he mielsivät sisältöalueenalueen Ihminen ja terveys. Eroja oli sekä aihei-den hallinnassa että niiden mieltämisessä perustiedoksi luokan- ja aineenopettajaksi opiskelevien välillä. Tuloksia tarkastellaan ainedidak-tiikan kehittämisen kannalta.

According to international education research, human biology and ecological processes and phenomena are demanding subjects to study. This qualitative study aimed to investigate what pre-service teachers’ actual knowledge in biology and geography is in relation to what they perceived as basic knowledge for their profession. 164 primary and 53 subject student teachers in education of biology and geography participated in the study.  Data was collected using a 2-part questionnaire; part 1 consisted of 20 multiple choice questions concerning various themes in biology and geography, the questions in part 2 were answered yes/no depending on whether the student regarded the question in part 1 belonging to basic knowledge or not, and whether the question was difficult or easy to answer. Most of the student teachers regarded these questions as basic knowledge. The theme “Human health” was reported as the most difficult to perceive. There were differences both in the student teachers’ actual knowledge of biology and geography and in their perception of what they regarded as basic knowledge, between the pre-service primary student teachers and subject student teachers. The results will be discussed in relation to developing of subject didactics.

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationUudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka
EditorsHeini-Marja Pakula, Elina Kouki, Harry Silfverberg, Eija Yli-Panula
PublisherSuomen ainedidaktinen tutkimusseura
Pages58–74
ISBN (Electronic)978-952-5993-19-6
ISBN (Print)978-852-5993-18-9
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Cite this