”Olofligen och emot förbodh” - varuutbyte, dryckenskap och bestraffning av kvinnors köpslagan i 1680-talets Jakobstad

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Article number4
JournalGenos
Volume2
Publication statusPublished - 8 May 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this