Nedläggning bland gamla och nya föreningar

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  45 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denna artikel behandlar ideella föreningars upplösning och överlevnad inom ramen för det finländska civilsamhället. I den utforskas skillnader i upplösning mellan nya och gamla former av frivilliga föreningar genom att definiera två undergrupper baserade på grundläggningsår: de som grundats före år 1990 och de som grundats sen dess. Forskningsmaterialet bygger på data om föreningar som är aktiva år 2017, vilka jämförs med enkätdata som samlats in i slutet av 1990-talet (N=3166). Upplösningsgraden bland föreningarna är 15 procent. Teoretiska förklaringsmodeller som används är populationsekologi och nyinstitutionalism. För överlevnad är antalet medlemmar en viktig förutsättning för både gamla och nya föreningar medan inbäddning i andra strukturer är av större betydelse för gamla föreningar. Nya föreningar har en klart högre nedläggningsgrad än gamla föreningar och särskilt många nya fritidsföreningar är kortlivade.
  Original languageSwedish
  Pages (from-to)246-259
  Number of pages14
  JournalSosiologia
  Volume57
  Issue number3
  Publication statusPublished - 9 Oct 2020
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Cite this