Naturen, naturvetenskaperna och hållbar utveckling inom lärarutbildningen: – en analys av läroplansutveckling, verklighet och forskning.

Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Ida Håkans, Maria Nygård, Pia Sjöblom, Maria Svens

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Utbildningen i naturvetenskaper på grundskole-, gymnasie- och lärarutbildningsnivå har under de senaste 50 åren förändrats enligt både styrdokument och forskningsresultat. Syftet med denna översikt är att skapa en grund för fortsatt utveckling och forskning samt förutsättningar för ökat intresse inom naturvetenskaperna.

Fokus har flyttats från systematik och faktakunskap till ekologi och helhetsförståelse. I dag ska läraren väcka intresse och ta ut eleverna i naturen. Formandet av egna värderingar har blivit viktigare, med en hållbar livsstil som mål. De mångsidiga elevcentrerade metoder som förespråkas, och som har bevisats vara effektiva, utövas mer sällan i praktiken. Hållbar utveckling betonas i styrdokument för skolan, men inte för lärarutbildningen. Intresset för naturvetenskaperna har minskat, i förlängningen också bland eleverna. Mångfacetterade, integrerade teman kräver tid för att förstås samt skickliga, välutbildade och motiverade lärare behövs för att väcka intresse också i framtiden.
Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationPedagogiska rum i fokus. Lärande i ett framtidsperspektiv
EditorsEva Ahlskog-Björkman, Marina Lundkvist
PublisherÅbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Pages89–107
ISBN (Print)978-952-12-2665-6
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Cite this