Nätet, klösträet, luppen - kroppar och redskap i metapoetiska dikter av Solveig von Schoultz

Carola Envall

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Artikeln behandlar tre dikter av von Schoultz där skrivandet gestaltas genom kropp och sinnen. Resonemanget kring dikterna och diktandet öppnar även utsikter till forskarens arbete. Artikeln är en essäversion av min lectio praecursoria för avhandlingen Hand av sol. Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik (Åbo Akademi 2021)
Original languageSwedish
Pages (from-to)59-68
Number of pages10
JournalFinsk Tidskrift
Issue number5
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeB1 Article in a scientific magazine

Cite this