"Närpesmodellen" ur invandrares perspektiv

Linda Bäckman, Saara Haapamäki

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Denna artikel handlar om hur integration iNärpes ter sig ur invandrares perspektiv. Medutgångspunkt i indikatorer för integration somförts fram i tidigare forskning undersöker vi ettintervjumaterial med 23 informanter. Närpes tasofta upp som ett exempel på särskilt lyckad integration, med bland annat hög sysselsättningsgrad och täta kontakter mellan invandrare ochden övriga lokalbefolkningen. I vår analys framstårsysselsättning och ekonomisk trygghet somde viktigaste orsakerna till att informanternavill stanna i Närpes, men ett missnöje finns blanddem som har en högre utbildningsbakgrund. Informanternassociala kontakter begränsar sighuvudsakligen till deras familjer och andra frånsamma ursprungsland, och få av dem umgåsmed andra Närpesbor. Vad gäller språket är informanternasanvändning av svenskan begränsad,och de flesta uppger att de inte förstår denlokala dialekten. Språkkurserna är för mångaden enda kontexten där de använder svenska. 

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)27–29
JournalSiirtolaisuus - Migration
Volume44
Issue number4
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeB1 Article in a scientific magazine

Keywords

  • Integration
  • labour migration
  • Minority policies

Cite this