”Mycket av det vi företar oss eller låter bli, är beroende av vädret”: Engagemang i relation till väder

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

I denna artikel analyserar jag hur engagemang kring väder tar sig uttryck i svar på frågelistan Vackert väder idag! som distribuerades vintern 2015–2016 av SLS arkiv. Frågelistan resulterade i 75 svar. I analysen har jag koncentrerat mig på svaren på frågorna om vad som uppfattas vara det perfekta vädret samt att samla på information om väder. Metodologiskt har jag använt mig av en analys av stilfigurer med fokus på emotionsord för att på så sätt kunna tolka om talet om väder kan ses som ett uttryck av affekt. Teoretiskt har jag använt mig av affektteori med fokus på begreppet engagemang.
Original languageSwedish
Article number4
Pages (from-to)58–69
Number of pages11
JournalBudkavlen
Volume95
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • väder
  • Folkloristik

Cite this