"Musik behöver inte vara så komplicerat": lärarstuderandes uppfattningar av sin egen musikaliska förmåga och uppdraget att undervisa i musik

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Musikundervisningen i förskolor och skolor borde idag bygga på att eleverna ska få vara aktiva medskapare i olika musikkulturer, både som utövare och lyssnare. Musikundervisning kräver en verksamhet där lärare har en tydlig och stöttande roll. För att lärare ska klara av detta uppdrag borde de ha en stark tilltro till sin egen musikaliska förmåga och kunskaper i att kunna använda musiken som både medel och mål i undervisningen. Syftet med denna studie är att lyfta fram lärarstuderandes uppfattningar av sin egen musikaliska förmåga och uppdraget att undervisa i musik. Studiens teoretiska perspektiv och aktuella områden är musikpedagogik och musikalitet samt läroplanernas innehåll. Insamlingen av datamaterialet har skett genom enkäter där lärarstuderande skrivit svar på frågor både innan och efter en undervisningshelhet omfattande 1,5 sp i musik. Musikundervisningen under kursen bygger på den praxiella synen på musik och under lektionerna får studerandena praktiskt arbeta med musiken både som mål och som medel. 

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationForskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
EditorsEva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
PublisherÅbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Pages72–90
ISBN (Electronic)978-952-12-3280-0
ISBN (Print)978-952-12-3279-4
Publication statusPublished - 2015
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Cite this