Modersmålsinriktad finska i svenskspråkiga skolor i Finland: en debattanalys

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

37 Downloads (Pure)

Abstract

Syftet med artikeln är att med utgångspunkt i en mediedebatt om modersmålsinriktad finska (mofi) fördjupa förståelsen av olika intressentgruppers syn på mofi-undervisning i svenskspråkiga skolor i Finland. Vi granskar teman som lyfts fram och vilka intressentgrupper som uttalar sig om vilka teman. Materialet består av insändare och redaktionens respons på dem, ledare och artiklar. En innehållsanalys av materialet resulterade i två temaområden – det tvåspråkiga samhället och mofi-undervisningen i skolan. Resultaten visar att det finns en variation i synen på mofi-undervisningens uppdrag. Förutom mofi-undervisningen återspeglar debatten också debattörernas syn på tvåspråkighet på individ- och samhällsnivå samt på språkundervisning mer generellt.
Original languageSwedish
Pages (from-to)52-69
JournalAinedidaktiikka
Volume6
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this