Migrin teologia turvapaikkapäätösten valossa

Ilona Blumgrund, Hilkka Lydén, Alina Leminen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiselta Maahanmuuttoviraston (Migrin) teologiset käsitykset vaikuttavat kristityksi kääntyneiden turvapaikkapäätöksissä ja erityisesti sitä, miten Migrin tekemät tulkinnat vaikuttavat päätöksiin. Tutkimuksen aineistona oli 48 turvapaikkapäätöstä, joista 20 negatiivista päätöstä oli analyysin keskiössä positiivisten päätösten niukoista perusteluista johtuen. Aikaisemman tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että Migri ymmärtää uskonnon ihmisen sisäisenä asiana ja yksityisenä ilmiönä. Analysoimme, miten tämä näkyy Migrin päätöksissä, erityisesti liittyen kasteen merkitykseen. Pohdimme, millaista kääntymystä kristityksi pidetään uskottavana, ja mihin tämä käsitys perustuu. Analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että tämä Migrin käsitys uskonnosta perustuu länsimaisen sekularistisen paradigman mukaiseen ajatteluun, joka on ristiriidassa useiden kirkkojen itseymmärryksen ja teologisten peruskirjojen kanssa. Migrin käsitys ei aina vastaa myöskään kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden omaa uskonnollista paradigmaa. Tämä ristiriita johtaa negatiivisiin turvapaikkapäätöksiin ja monen turvapaikanhakijan päätymiseen paperittomaksi, eli yhteiskunnan ja sen rakenteiden ulkopuolelle.
Original languageFinnish
JournalDiakonian Tutkimus
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 20 Dec 2022
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • asylum seekers
  • refugees
  • The Finnish Immigration Services
  • conversion

Cite this