Microvascular Scaffolds: A Biomimetic 3D‐Self‐Forming Approach for Microvascular Scaffolds (Adv. Sci. 9/2020)

Liucheng Zhang, Yi Xiang, Hongbo Zhang, Liying Cheng, Xiyuan Mao, Ning An, Lu Zhang, Jinxiong Zhou, Lianfu Deng, Yuguang Zhang, Xiaoming Sun, Hélder A. Santos, Wenguo Cui

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Original languageEnglish
JournalAdvanced Science
DOIs
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this