Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Genom att diskutera möjliga frågor som man kan ställa till en reklambild exemplifierar artikeln  hur man kan närma sig en multimodal text ur ett socialsemiotiskt perspektiv. Två olika reklambilder fungerar som underlag där artikeln prövar en analysmodell förankrad i multimodal diskursanalys (Kress & van Leeuwen, 2001). Genom att ställa olika frågor på olika nivåer till reklambilderna aktualiserar artikeln hur vi i sista hand får syn på oss själva och våra värderingar, på maktstrukturer och tolkningföreträden i vår omvärld. Artikeln lockar till att leka med och kritiskt granska reklambilder i undervisningen. 

Original languageSwedish
Title of host publicationPlastkassar och andra texter. Perspektiv på ett vidgat textbegrepp
EditorsAnna Slotte-Lüttge
PublisherÅbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Pages39–44
ISBN (Electronic)978-952-12-3131-5
ISBN (Print)978-952-12-2421-8
Publication statusPublished - 2010
MoE publication typeB2 Part of a book or another research book

Cite this