Maria Ventus: En väckelseröst i Zions Missionstidning åren 1937-1961

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

MariaVentus var den flitigaste kvinnliga skribenten i Zions Missionstidning åren 1937–1961. Hon var därtill, i egenskapav tolk i den tvåspråkiga laestadianska mötesinstitutionen, en känd profil. MariaVentus skrev i huvudsak betraktelser med väckelse- och helgelseteman, men ävennekrologer. Skrivandet var för henne ett sätt att leva ut sin kallelse och honskrev på det predikospråk som hon var van att tolka. Det innebar att honanvände sig av laestadianismens metaforiska språk, ”Kanaans tungomål” i sina texter.Maria Ventus uppfattade sig själv och uppfattades av läsarna som Gudsbudbärare.

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationKvinnor och andlighet i norr. Historiska och litterära perspektiv
EditorsDaniel Lindmark, Jan Samuelson
PublisherArtos & Norma bokförlag
Pages
ISBN (Print)978-91-7777-053-4
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Keywords

  • Kyrkohistoria
  • väckelserörelser

Cite this