Maailmankansalaisuustyypit kansalaisjärjestöjen kouluyhteistyössä

Heidi Henriksson

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

82 Downloads (Pure)

Abstract

Tässä tutkimuksessatarkastelen, minkälaisia maailmankansalaisuuksia kansalaisjärjestötkouluyhteistyöllään edistävät. Pääasiallisena aineistona käytän kansalaisjärjestöjen-yläkouluille ja toisen asteenoppilaitoksille laatimia oppimateriaaleja. Tutkimukseen sisältyvätkansalaisjärjestöt ovat Amnesty Internationalin Suomen osasto, Eettisen kaupanpuolesta, Maan ystävät, Punainen Risti, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto jaTaksvärkki. Tukiaineistona käytän etnografista kenttäaineistoa, joka koostuujärjestötyöntekijöiden ja oppilaiden haastatteluista sekähavainnointiaineistosta. Teoriaosuudessa paneudun kansalaisuuden muuttuviinmerkityksiin sekä maailmankansalaisuuden käsitteellistämiseen ammentaensosiologian, nuorisotutkimuksen ja kriittisen globaalikasvatuksen risteävästäkansalaisuuskeskustelusta. Esitän analyyttisen mallin, jollamaailmankansalaisuutta voi tutkia identifikaation ja toimijuuden yhdistelmänä.Tunnistan aineistossa neljä maailmankansalaisuustyyppiä: varainhankkijan, neuvottelijan,kuluttajan ja aktivistin. Tyypittelyn avulla osoitan, kuinka erilaisetmaailmankansalaisuudet osittain haastavat toisiaan ja osittain lomittuvat, sekäanalysoin, miten identifikaation ja toimijuuden ulottuvuudet kietoutuvat yhteenkussakin tyypissä. Johtopäätöksissä peilaan kriittisen globaalikasvatuksenjännitteitä maailmankansalaisuustyyppeihin.

Asiasanat: globaalikasvatus, maailmankansalaisuus, kansalaisjärjestöt,identifikaatio, toimijuus

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)446–460
JournalKasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volume50
Issue number5
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this