Luottamus Euroopan Unioniin

Thomas Karv, Tapio Raunio

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

LuottamusEuroopan unioniin (EU) on ollut koetuksella viimeisen kymmenen vuoden aikana.Luottamuspulan taustalla on globaali finanssikriisi ja sitä seurannut euronkriisi. Viime vuosina puolestaan turvapaikanhakijoiden sijoittaminen sekäBrexit ovat luoneet jännitteitä jäsenvaltioiden välille, herättäen samallavakavia kysymyksiä koko integraation tulevaisuudesta. Näiden kriisien myötäluottamus unioniin ja sen instituutioihin on laskenut enemmistössäjäsenvaltioita. Tässä luvussa analysoidaan laajoilla kyselyaineistoillakansalaisten luottamusta unioniin ja keskustellaan luottamuksesta EU:ta kohtaanosana yleisempiä poliittisen luottamuksen kehitystrendejä. Luvussa vertaillaanniin kaikkia unionin jäsenvaltioita, euroalueen maita kuin Pohjoismaita. Erityisestitarkastellaan suomalaisten luottamusta unioniin ja sitä selittäviätekijöitä.  

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationPoliittinen ja sosiaalinen luottamus : polut, trendit ja kuilut
EditorsMaria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen
PublisherValtiovarainministeriö
Pages218–238
ISBN (Electronic)978-952-367-012-9
ISBN (Print)978-952-367-013-6
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeB2 Part of a book or another research book

Keywords

  • Euroopan unioni.
  • Finland, European integration
  • Political trust

Cite this