Laulamalla sujuvuutta suomenoppijoiden kirjoittamiseen.

Jenni Alisaari, Leena Heikkola

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten erilaiset opetusmenetelmät vaikuttavat ulkomaalaistensuomenoppijoiden kirjoittamisen sanamääräisen sujuvuuden kehittymiseen ja miten sujuvuudenkehittyminen on yhteydessä opiskelijoiden oppimistapaan sekä heidän kokemuksiinsa käytetystäopetusmenetelmästä. Tutkimuksen kohteena on 32 suomen kielen intensiivikurssin opiskelijaa, joilleopetettiin suomea laulaen, lauluja kuuntelemalla ja laulutekstejä rytmikkäästi lausumalla.Tutkimusaineisto kerättiin kirjallisilla alku- ja loppumittauksilla, joissa opiskelijat kirjoittivat tarinoitakuvasarjoista. Lisäksi opiskelijat täyttivät kyselyn tutkimuksen opetusmenetelmistä ja mieluisistasuomen kielen opiskelutavoistaan. Kirjoitetuista tarinoista tarkasteltiin sujuvuutta niissä esiintyviensanamäärien, T-yksiköiden, korrektien T-yksiköiden ja lauseiden sanamäärien perusteella.Kokonaissanamäärin tarkasteltuna sujuvuus kehittyi eniten lauluryhmällä, seuraavaksi enitenkuunteluryhmällä ja vähiten rytmiryhmällä. Muilla mittaustavoilla tarkasteltuna sujuvuudessa eitapahtunut muutoksia. Toistettujen mittausten ANOVA-testillä tarkasteltuna ryhmien välillä olitilastollisesti merkitsevä ero, ja parivertailuissa rytmi- ja lauluryhmän välillä sekä rytmi- jakuunteluryhmän välillä ero sanamääräisessä sujuvuudessa oli tilastollisesti merkitsevä. Laadullisestitarkasteltuna lauluryhmäläiset suhtautuivat myönteisemmin omaan opetusmenetelmäänsä kuinmuiden ryhmien opiskelijat. Sanamääräinen sujuvuus lisääntyi eniten opiskelijoilla, jotka kertoivatopettelevansa suomea puhumalla ja kuuntelemalla.
Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)313–326
JournalKasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volume47
Issue number4
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this