Laestadius' synlighet inom Rauhan Sana-riktningen i norra svenska Österbotten

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Den laestadianska väckelserörelsen som uppstod omkring Lars Levi Laestadius i norra Sverige i mitten av 1800-talet är i dag, omkring 160 år senare, en livaktig men brokig väckelserörelse. Rörelsen har splittrats många gånger vilket innebär att den har utvecklats i olika riktning. Den riktning som presenteras i denna artikel är den finlandssvenska laestadianismen som är en del av Rauhan Sana-familjen. Laestadianerna i norra svenska Österbotten är organiserade i bönehus- och fridsföreningar. Som takorganisation fungerar Laestadianernas Fridsföreningars Förbund rf (LFF) som grundades år 1968.

I artikeln analyseras Laestadius’ roll i LFF och i dess medlemsföreningar. Frågan gäller på vilka sätt man har relaterat till Lars Levi Laestadius i LFF-området. För att belysa frågeställningen har tre delanalyser gjorts. i den första analysen granskades Laestadius' synlighet - och samtidigt i komparativt syfte Luthers - i valda årgångar av tidskriften Sions Missionstidning åren 1935-2012. Den andra delanalysen har fokuserat på LFF:s relation till Laestadius utifrån två olika källmaterial. Dessa är LFF:s webbsidor (www.lff.fi) och LFF:s broschyr ”Något om laestadianismen” som utgavs år 1999 och reviderades några år senare. Slutligen, i den tredje delanalysen har jag undersökt i vilken grad bönehusens interiör och utsmyckning inom LFF år 2013 anknyter till Lars Levi Laestadius, Luther eller eventuella andra lärofäder.

Resultatet av undersökningen visar att Laestadius har ägt och äger fortfarande en viss synlighet då det gäller väckelserörelsens historia. Däremot  kan Laestadius' framtoning som lärofader ses som svag. De komparativa delanalyserna visar att Luther innehar en tydligare roll som teologisk auktoritet. 

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationHistoriebruk i väckelseforskningen
EditorsKurt E. Larsen
PublisherLunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
Pages11–28
ISBN (Print)978-91-89515-25-3
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Cite this