Lärarutbildningens spännvidd och den nya läroplanen

Renata Svedlin

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Den förändring som de nya grunderna för den grundläggande utbildningens läroplan innebär har på många nivåer beröringspunkter med lärarutbildningen. Lärarutbildning- en i Finland baseras inte på en nationellt fastställd läroplan, utan har sedan akademise- ringen byggts upp som en forskningsbaserad utbildning, som ger de nyutexaminerade en lärarbehörighet och en grund för ett systematiskt och reflekterat förhållningssätt till sin yrkespraktik. Denna artikel ger en allmän översikt av några centrala forskningsprojekt vid den svenskspråkiga lärarutbildningen i Finland samt diskuterar lärarutbildningen i relation till läroplansreformen.
Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationOpettajankoulutuksen tilannekatsaus
EditorsSeija Mahlamäki-Kultanen, Anneli Lauriala, Asko Karjalainen, Anneli Rautiainen, Mari Räkköläinen, Elisa Helin, Petri Pohjonen, Kari Nyyssölä
PublisherOpetushallitus
Pages146–151
ISBN (Electronic)978-952-13-5905-7
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeB2 Part of a book or another research book

Cite this