Lärarutbildare och lärarstudenter lär tillsammans

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Detta kapitel bygger på̊ ett samarbete där lärarutbildaren Gunilla Karlberg-Granlund analyserar en kurs för blivande ämneslärare i dialog med tidigare lärarstudenterna Kristina Granstedt-Ketola och Alexandra Axén. Ett av fokusområdena i den finländska lärarutbildningen är att utveckla ett forskande lärarskap. Vad det innebär att vara en forskande lärare, lärarutbildare och lärarstudent diskuteras här i förhållande till aktionsforskning och aktionslärande. I kapitlet ges exempel på̊ hur lärarstudenters dialog om videofilmade lektioner öppnar för förståelse av undervisningens komplexitet och utvecklingsmöjligheter. Kursen i fokus ordnades under ämneslärarprogrammets avslutande termin som omfattar pedagogikstudier på heltid. Samarbetet mellan Gunilla, Kristina och Alexandra fortsatte under följande läsår då kursen ordnades för en ny grupp lärarstudenter. Gunillas reflektioner om lärarutbildarens pedagogiska intentioner och studentgruppernas lärande har lästs och kommenterats flera gånger av Kristina och Alexandra, som fungerat som kritiska vänner inför fortsatt kursutveckling. Processen har gett nya lärdomar för dem alla och öppnar även för en fortsatt diskussion om utveckling av kurser inom lärarutbildning.

Original languageSwedish
Title of host publicationFångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap
Subtitle of host publicationEn rapport från det nordiska nätverket i aktionsforskning
EditorsKarin Rönnerman, Anette Olin, Eli Moksnes Furu, Ann-Christine Wennergren
PublisherUniversity of Gothenburg
Pages241–266
Number of pages25
ISBN (Electronic)978-91-86857-16-5
ISBN (Print)978-91-86857-17-2
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeB2 Part of a book or another research book

Publication series

NameRIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Keywords

  • Action Research
  • Partnership
  • Professional development
  • Research-based teacher education
  • School development
  • Teacher education

Cite this