Lärarnas uppfattningar av att inleda undervisningen i A1-språk i årskurs1

Katri Hansell*, Annika Peltoniemi, Karita Mård-Miettinen, Ari Huhta

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

126 Downloads (Pure)

Abstract

Sedan 2020 inleds undervisningen i A1-språket i årskurs 1. För att följa upp
tidigareläggningen av A1-språket genomfördes en kartläggning av A1-
språksundervisningen i årskurs 1 med fokus på de vanligaste A1-språken:
finska i de svenskspråkiga skolorna och engelska i de finskspråkiga skolorna. I
artikeln granskas lärarnas uppfattningar av att inleda A1-språksundervisningen
i årskurs 1. Materialet består av 644 svar på en elektronisk enkät varav 94 gäller
A1-finska och 550 A1-engelska. Resultaten visar att lärarna överlag har en
positiv uppfattning av tidigareläggningen och anser den vara en ändring i rätt
riktning, men identifierar också utmaningar och efterlyser stöd för det praktiska
genomförandet i form av exempelvis åldersenliga läromedel och fortbildninng.
Original languageSwedish
Title of host publicationLinguapeda 2021
EditorsRitva Kantelinen, Maria Kautonen, Zinab Elgundi
PublisherItä-suomen yliopisto
Pages97-120
Number of pages24
ISBN (Electronic)978-952-5993-34-9
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeA4 Article in a conference publication
EventLinguapeda -
Duration: 14 May 202115 May 2021

Publication series

NameAinedidaktisia tutkimuksia
Number21
ISSN (Electronic)1799-960X

Conference

ConferenceLinguapeda
Period14/05/2115/05/21

Cite this