Kreativt skrivande i skolan: förhandlingar om utrymme för elevens eget skrivande vid skrivsamtal

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Skrivande i skolan har generellt uppfattats som en typisk skolaktivitet medvanligtvis liten förankring i de autentiska sammanhang vilka automatisktuppmuntrar till utveckling i det egna skrivandet. Utrymme för elevens egetskrivande och kreativitet i skolmiljö står i fokus i den här fallstudien. Syftet är attstudera hur handledare och elever under skrivsamtal i årskurs fem uttrycker ochdiskuterar sekvenser i samtalet som ger utrymme för elevens eget skrivande ochkreativitet. Artikeln belyser det kreativa skrivandet i skolan och fördjuparförståelsen för elevers sätt att tänka om skrivande. Studien är en materialdrivenfallstudie, där analysen av samtalen är inriktad på att identifiera diskurser därelevens eget skrivande lyfts fram. Resultaten visar på två diskurser: enbeskrivande och detaljrik diskurs samt en diskurs som kännetecknas av fantasioch frihet. Diskurserna visar på två olika sätt att förstå det kreativa skrivandetsom tänkbara vägar att möjliggöra och förstärka det kreativa skrivandet i skolan.

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationGenom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
EditorsHeidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
PublisherÅbo Akademi University Press
Pages87–101
ISBN (Electronic)978-951-765-927-7
ISBN (Print)978-951-765-926-0
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Keywords

  • diskurssianalyysi
  • skrivpedagogik

Cite this