Kravet på effektivitet och neutralitet i mervärdesbeskattningen, särskilt ur EU-rättslig och finländsk synvinkel

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Kraven på effektivitet och neutralitet i mervärdesskattesystemet kan enligt EUkommissionen

uppnås genom en breddning av skattebasen och en begränsning av

användningen av reducerade skattesatser. Detta skapar i sin tur nya inkomstströmmar

till lägre kostnader eller också inkomstneutrala sänkningar av den nuvarande

normalskattesatsen.1 Effektivitet är ju ett övergripande kriterium för varje

skattelagstiftning, varje skatt skall ha ett uttalat syfte och bör utformas så att den är

effektiv med hänsyn till sitt primärmål. För att en skatt skall vara samhällsekonomiskt

så effektiv som möjligt måste i alla fall en rad kriterier uppfyllas. Till exempel kan

en skatt vara avsiktligt eller oavsiktligt interventionistisk. Den kan syfta till neutralitet

men på grund av sin utformning bli interventionistisk till sina effekter. En skatt

som är dåligt utformad kan till och med vara så ineffektiv att den leder till

samhällsekonomisk och statsfinansiell förlust.

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)852–876
JournalTidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Issue number5
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this