Kravet på effektivitet och neutralitet i mervärdesbeskattningen, särskilt ur EU-rättslig och finländsk synvinkel

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Abstract

  Kraven på effektivitet och neutralitet i mervärdesskattesystemet kan enligt EUkommissionen

  uppnås genom en breddning av skattebasen och en begränsning av

  användningen av reducerade skattesatser. Detta skapar i sin tur nya inkomstströmmar

  till lägre kostnader eller också inkomstneutrala sänkningar av den nuvarande

  normalskattesatsen.1 Effektivitet är ju ett övergripande kriterium för varje

  skattelagstiftning, varje skatt skall ha ett uttalat syfte och bör utformas så att den är

  effektiv med hänsyn till sitt primärmål. För att en skatt skall vara samhällsekonomiskt

  så effektiv som möjligt måste i alla fall en rad kriterier uppfyllas. Till exempel kan

  en skatt vara avsiktligt eller oavsiktligt interventionistisk. Den kan syfta till neutralitet

  men på grund av sin utformning bli interventionistisk till sina effekter. En skatt

  som är dåligt utformad kan till och med vara så ineffektiv att den leder till

  samhällsekonomisk och statsfinansiell förlust.

  Original languageUndefined/Unknown
  Pages (from-to)852–876
  JournalTidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
  Issue number5
  Publication statusPublished - 2017
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Cite this