Kotimaisten kielten kielikylpy

Mari Bergroth

Research output: Book/Journal/ReportCommissioned reportProfessional

77 Downloads (Pure)

Abstract

Varhaista täydellistä kielikylpyä on tarjottu Suomessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa vuodesta 1987 lähtien. Tässä julkaisussa tarkastellaan 2000- luvun kotimaisten kielten kielikylpyä laajaan tutkimustietoon perustuen eri näkö- kulmista.

Kotimaisten kielten kielikylpy on perusopetuksen monikielinen opetusohjelma ja täten osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja yhteiskuntaa. Julkaisussa kuvataan kielikylvyn syntyvaiheet niin sen kotimaassa Kanadassa kuin Suomessakin, määritellään kielikylpyohjelman tunnuspiirteet ja tarkastellaan tunnuspiirteiden taustalla vaikuttavia kaksikielisyysteorioita. Julkaisussa pohditaan kielikylpyopettajuutta, kielikylpykoulujen toimintakulttuuria ja niiden opetussuunnitelmia, kielikylpyoppilaan monikielistä kasvua ja kehitystä ja kielikylvyssä saavutettuja oppimistuloksia. Julkaisussa annetaan kokonaiskuva nykypäivän kielikylvystä ja nostetaan samalla esiin opetusohjelman kehittämisen eri osa-alueita.

Julkaisun keskeinen huomio on, että kotimaisten kielten kielikylpy on saavuttanut vakaan ja arvostetun aseman suomalaisessa opetusjärjestelmässä. Tästä huolimatta kielikylpyopetusta tulee tutkia ja kehittää muuttuvan yhteiskunnan tarpeet huomioiden. Erityistä huomiota voitaisiin jatkossa kiinnittää mm. kielikylpyä tarjoavien koulujen toimintakulttuuriin ja kielikylpyopettajuuden käsitteen syväl- lisempään määrittelyyn. Samoin kielikylpyoppilaiden monikielisen kielenkehityksen vaiheista ja oppimisprosesseista tarvittaisiin lisää tutkimustietoa opetusmenetelmien ja arviointiperiaatteiden kehittämistyön ohella.

Original languageUndefined/Unknown
PublisherVaasan yliopisto
Publication statusPublished - 2015
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Cite this