Kohti potilasturvallisuuden yhtenäistä seurantaa: mittarit ja seuranta

Auvo Rauhala*, Riikka-Leena Leskelä, Maria Virkki, Tuija Ikonen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

9 Downloads (Pure)

Abstract

Lähtökohdat Suomesta puuttuu tieto potilasturvallisuuden tasosta eikä yhdenmukaisia seurantamenettelyjä ole määritelty. Kyselytutkimuksen tarkoitus oli vertailla potilasturvallisuuden indikaattorien (mittareita ja toimintamalleja) yleisyyttä terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Menetelmät Kysely, jossa oli 118 kysymystä terveydenhuollon potilasturvallisuusindikaattoreista, lähetettiin 280:lle sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle.

Tulokset Potilasturvallisuusindikaattoreita oli käytössä keskimäärin 68 yksikköä kohti, eniten yliopistosairaaloissa (101) ja keskussairaaloissa (87). Perusterveydenhuollossa indikaattoreita oli eniten yliopistosairaalapaikkakunnilla (78). Muissa sairaaloissa tai perusterveydenhuollossa muilla paikkakunnilla indikaattoreita oli vähemmän (vähän yli 60). Yleisimmät indikaattorit koskivat haittatapahtumien ilmoitusmenettelyjä ja lääkitysturvallisuutta. Kansainvälisiä indikaattoreita käytettiin vähän.

Päätelmät Potilasturvallisuuden tason seurantaan on tarjolla useita indikaattoreita, mutta niiden käyttö on epäyhtenäistä. Lukumäärän lisäksi oleellista on, kuinka järjestelmällisesti, avoimesti ja muuhun toimintaan integroituneesti indikaattoreita seurataan. Jatkotutkimusta tarvitaan indikaattorien yhteydestä potilasturvallisuuden tasoon.
Translated title of the contributionMot enhetlig övervakning av patientsäkerheten i Finland: - en bild av patientsäkerhetsindikatorer och övervakningsprocedurer 2020
Original languageFinnish
Pages (from-to)49
JournalSuomen Lääkärilehti
Volume78
Issue number1-2
Publication statusPublished - 14 Dec 2022
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this