Kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal

Nelson Marie, Sofie Henricson

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

18 Downloads (Pure)

Abstract

denna studie undersöker vi vilka kognitionsverb sverigesvenska ochfinlandssvenska studenter och handledare använder i akademiskahandledningssamtal och i vilken omfattning de olika verben används.Materialet består av svenskspråkiga ämnes- och språkhandledningssamtalsom spelats in vid universitet och högskolor i Sverige och i Finland.Resultatet av den kvantitativa och kontrastiva analysen visar att antalet ochandelen kognitionsverb är högre i det sverigesvenska materialet. I bådamaterialsamlingarna använder handledarna fler kognitionsverb än studenterna.De finlandssvenska studenterna bidrar dock med fler kognitionsverb än desverigesvenska studenterna. I analysen noteras vissa nyansskillnader vad gällervilka semantiska fält som betonas och förekomsten av specifika kognitionsverb.

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)45–68
JournalPuhe ja kieli
Volume2019
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this