Kodknäckaren – Gymnasiestuderandes syn på ett genrepedagogiskt läromedel och dess betydelse för välmående och studieframgång.

Stefan Kula*, Gunilla Eklund, Annette Kronholm

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Original languageSwedish
JournalFinsk Tidskrift
Publication statusAccepted/In press - 2022
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this