Klasslärarstuderandes självupplevda utveckling under lärarutbildningens grundkurs i slöjd

Research output: Contribution to conferenceAbstractScientific

Abstract

I det finländska utbildningssystemet handhar klassläraren majoriteten av undervisningen i år 1–6. Klasslären studerar till magisternivå och huvudämnet är pedagogik. I examen ingår 60 ECTS ämnesdidaktiska studier.
Studierna täcker hela den bredd av läroämnen som undervisas i grundskolans första 6 år. Klassläraren kan sägas bli pedagogisk expert och ämnesmässig generalist. Under lärarutbildningstiden avlägger klasslärarstuderande en obligatorisk kurs i slöjd (5 ECTS). Under kursen förväntas studerande utveckla såväl sitt ämnesinnehållsliga som didaktiska och pedagogiska kunnande. Kursen är tidsmässigt placerad över ca 18 veckor mad avsikt att studerande ska hinna processa olika delar av sitt kunnande. I studien undersöks vilka aspekter av sitt kunnande lärarstuderande (n. ~ 60) lyfter fram vid mellanutvärdering och vid fullföljd kurs.
Materialet analyseras utgående från förväntningen på lärarens mångsidiga kunskap. Ett förväntat resultat är att majoriteten av uttalandena tar fasta på studerandes egna konkreta slöjdkunnande. Resultaten förväntas ge
information om vilka satsningar som kan göras för att ytterligare stärka kvaliteten i lärarutbildningens upplägg och möjligen erhålla en bredare utveckling av klasslärarstuderandes beredskap att undervisa i slöjdämnet.
Original languageSwedish
Pages11-11
Number of pages1
Publication statusPublished - 5 Apr 2022
MoE publication typeO2 Other
EventNordFo-konferens: Make it Together - University College Copenhagen , Köpenhamn, Denmark
Duration: 5 Apr 20228 Apr 2022
http://nordfo.blogspot.com/p/22-24-sept-2021-nordfo-konf-make-it.html

Conference

ConferenceNordFo-konferens
Country/TerritoryDenmark
CityKöpenhamn
Period05/04/2208/04/22
Internet address

Cite this