Kestävä kehitys ja aineenopettajaksi opiskelevien pedagogiset opinnot

Eija Yli-Panula, Irmeli Palmberg, Eila Jeronen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

<i><p>Tavoitteena oli selvittää kyselylomakkeella ja haastatteluin aineenopettajaopiskelijoiden</p><p></p><p>käsityksiä pedagogisissa opinnoissa saamistaan kestävän kehityksen</p><p></p><p>valmiuksista (opintojen kattavuudesta ja hyödyllisyydestä) ja mahdollisuuksistaan</p><p></p><p>vaikuttaa oppijoiden ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. Tulosten</p><p></p><p>mukaan opiskelijat pitävät kestävän kehityksen opetusta tärkeänä ja hyödyllisenä.</p><p></p><p></p><p>Tärkeiksi teemoiksi opiskelijat mainitsivat ympäristöongelmien ristiriitojen</p><p></p><p></p><p></p><p>selvittämisen, ympäristöongelmien käytännön ratkaisujen pohtimisen ja sosiaalisen</p><p></p><p>kestävyyden teemojen käsittelemisen. He tuntevat perusopetuksen ja lukion</p><p></p><p>opetussuunnitelmien kestävän kehityksen opetuksen velvoittavuuden. Opiskelijoiden</p><p></p><p>käsityksen mukaan kestävä kehitys on oppiainesidonnaista, tulevaisuusorientoitunutta,</p><p></p><p>ja siihen liittyy henkilökohtaisia merkityksiä. Opiskelijoilta puuttuu</p><p></p><p>omasta mielestään kokonaisvaltainen näkemys kestävästä kehityksestä ja</p><p></p><p>sen kouluopetuksesta kestävää kehitystä koskevan opetuksen vähäisyyden ja</p><p></p><p>hajanaisuuden vuoksi. Kestävän kehityksen opetusta tulisi lisätä pedagogisiin</p><p></p><p>opintoihin. Valtakunnallisten opetussuunnitelmien mukaisia kestävän kehityksen</p><p></p><p>sisältöjä ja pedagogisia tavoitteita tulisi sisällyttää myös kaikille aineenopettajaopiskelijoille</p><p></p><p>pakollisiin yhteisiin opintoihin.</p><p></p><p></p></i><p></p>
Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)214–230
JournalAinedidaktisia tutkimuksia
Volume12
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • kestävä kehitys

Cite this