Kansalaisjärjestöt ja valtavirtaistuvan globaalikasvatuksen episteeminen hallinta

Heidi Henriksson

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastelen kansalaisjärjestöjäepisteemisenä yhteisönä globaalikasvatuksenvaltavirtaistumisprosessissa. Näen kansalaisjärjestöt globaalikasvatuksenepisteemisen hallinnan osana, mutta myös sen vaikutuksen alaisina toimijoina. Tutkimuksessaniselvitän, miten kansalaisjärjestöt kokevat oman roolinsa globaalikasvatuksenedistäjinä suhteessa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin. Artikkelinpääasiallinen empiria koostuu haastattelu- ja havainnointiaineistosta, jokakäsittää 21 Suomessa toimivaa kansalaisjärjestöä. Analysoin järjestöjennäkökantoja globaalikasvatuksen suhteesta 1) Perusopetuksen opetussuunnitelmanperusteisiin 2014 ja 2) YK:n Agenda 2030:een. Opetussuunnitelmassa olennaiseksinousee sen merkitys episteemisen pääoman lähteenä yhdistettynä järjestöjen vahvaankokemukseen osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista suunnitelmankehittämisprosessissa. YK:n Agenda 2030 -kehitysohjelmaa käytetään niin ikäänepisteemisenä pääomana, mutta vaihtelevia käsityksiä esiintyy siitä, mitenagenda tulisi sisällyttää kasvatukseen.

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)429–440
JournalKasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volume48
Issue number5
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this