Känslornas koreografi: Reflektioner kring känsla och förståelse i kulturforskning

Research output: Book/Journal/ReportEdited Book/Edited JournalScientificpeer-review

Abstract

När forskning handlar om människor och människors handlingar handlar den också om känslor. För det första kan forskarens egna känslor vara både ett hinder och ett verktyg för tolkning och förståelse. För det andra är de studerade individernas känslouttryck också utsagor om verkligheten, i lika hög grad som det de säger, men med andra vetenskapsteoretiska och metodologiska problem. Att bortse från dem skulle ge missvisande resultat, eftersom känslorna är en oskiljaktig del av den studerade verkligheten. Men kan vi egentligen förstå andra människors känslor? Kan vi ens förstå våra egna? Kan vi studera känslor utan att förstå dem?

I Känslornas koreografi resonerar tolv forskare vid Åbo Akademi kring olika aspekter av känslor i forskningssammanhang, med exempel ur egna erfarenheter. Genom att ta sin utgångspunkt i olika traditioner och genom att inte sky det personliga anslaget visar artiklarna i boken på olika möjliga vägar för en humanistisk förståelse av känslor, snarare än på en enda rätt väg. Liksom koreografin ger dansaren skapande ramar för en konstnärlig tolkning vill dessa texter fungera som inspirerande redskap för kulturforskare som tampas med frågor om känslor och förståelse.
Original languageSwedish
PublisherGidlunds
ISBN (Print)978-91-7844-735-0
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeC2 Edited work

Keywords

  • emotions
  • methodology in the study of religions
  • folklore

Cite this