Johan Gadolins boksamling – analys av ett unikt professorsbibliotek

Eva Costiander-Huldén

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

I Åbo Akademis bibliotek (ÅAB), Boktornet, finns en boksamling som omfattar cirka 3 400 verk. Verken i det så kallade Gadolinska biblioteket har tillhört tre generationer Åboprofessorer vid den Kungliga Akademien i Åbo: Johan Browallius, Jakob Gadolin och Johan Gadolin. De tre professorerna levde under tidsperioden 1707–1852. Samlingen är unik så till vida att den undgick Åbo brand 1827. En stor del av den tidiga samlingen består av äldre naturvetenskapliga verk, typiska för upplysningstiden. I samlingen finns både vetenskaplig litteratur och mera praktisk litteratur som behandlar utdikning, brandväsen, brännvinsbränning, tobaksodling, reseskildringar, hälsa, biografier, kalendrar med mera. I biblioteket finns även årsböcker och tidskrifter, till och med dagstidningar. Samlingen återspeglar också olikheter i de tre generationernas bokförvärv; senare verk har klar anknytning till professorernas forskning eller personliga intressen och vittnar med dedikationer, ägaranteckningar och marginalia också om kunskapscirkulationen under professorernas verksamma tid.

 I föreliggande artikel presenteras en samlingshistorisk analys av den del av samlingen som förvärvades av den sista ägaren, professorn i kemi Johan Gadolin (1760–1852). Undersökningen fokuserar på vilka ämneskategorier som finns i samlingen och huruvida man med bibliografisk analys kan se skillnader i dessa. Därtill studeras hur förvärvet avspeglar den historiska kontexten och de nätverk Gadolin byggt upp under sin forskarkarriär och sina utlandsresor. Slutligen diskuteras Johan Gadolins tillvägagångssätt när han förvärvade, samlade och bytte litteratur.

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)
JournalAuraica: Scripta A Societate Porthan Edita
Volume9
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • book history
  • Johan Gadolin
  • bokhistoria

Cite this