Interaktion, autenticitet och och differentiering: Text och bild i Edvard Westermarcks reseskildring Sex år i Marocko (1918)

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

64 Downloads (Pure)

Abstract

I artikeln undersöks hur illustrationerna i Edvard Westermarcks (1862-1939) reseskildring Sex år i Marocko (1918) förmedlar autenticitet. Boken är till största del illustrerad med fotografier tagna av honom själv under hans fältstudier i Marocko mellan åren 1898 och 1913. Utgångspunkten är att dokumenterande fotografi var en viktig del av Westermarcks fältstudier. I artikeln granskas bilderna i förhållande till texten utgående från begreppet ikonotext, samt turismteoretiska och postkoloniala frågeställningar. Kontexten utgörs av antropologisk fotohistoria. Resultatet är att den populärt hållna Sex år i Marocko, trots direktheten i Westermarcks fotografier, paradoxalt nog är en mer eller mindre iscensatt och differentierande verklighetsskildring. Detta kommer fram i hur de utvalda antropologiska bilderna och de så att säga turistiska bilderna (bilder som utan undantag är tagna av andra än Westermarck) står i förhållande till texten.
Original languageSwedish
Article number1
Pages (from-to)8-31
Number of pages23
JournalTahiti: taidehistoria tieteenä
Volume11
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 7 Dec 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this