In Vivo Kidney Allograft Endothelial Specific Scavengers for On‐Site Inflammation Reduction under Antibody‐Mediated Rejection

Chang Liu, Pengpeng Yan, Xiaoyu Xu, Wenhui Zhou, Dhayakumar Rajan Prakash, ShuQi Wang, Rending Wang, Hongfeng Huang, Jianghua Chen, Hongbo Zhang, Jia Shen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Original languageEnglish
JournalSmall
DOIs
Publication statusPublished - 2 Mar 2022
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this