ILS - ett nytt material för kartläggning av läsning och skrivning

Pia Vataja*, Ann-Katrine Risberg, Marja-Kristiina Lerkkanen, Mikko Aro, Paula Salmi

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Original languageSwedish
Pages (from-to)103-111
Number of pages9
JournalTidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. NMI Bulletin
Issue number1
Publication statusPublished - Jan 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this