Hurdana samband finns det mellan svaga skolprestationer, erhållen specialundervisning och val av andra stadiets utbildning?

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Denna studie ingår i projektet ”Vem väljer vad”, som är en flerårig uppföljningsstudie. Syftet med studien var att undersöka hurdana samband det finns mellan erhållen specialundervisning, skolprestationer i modersmål och litteratur och matematik, kön samt val av andra stadiets utbildning bland elever i årskurs 9. I studien deltog 1048 elever från 14 skolor i Svenskfinland. Resultaten baseras på enkät- och registerdata. I studien framkom att flickor som grupp presterar mycket bättre än pojkar i modersmål och litteratur. Även i matematik är flickornas prestationer starkare än pojkarnas, men skillnaderna är inte lika stora. Elever som fått specialundervisning har lägre vitsord än elever som inte har fått det, men specialundervisning i sig verkar inte ha någon direkt negativ effekt vid utbildningsvalet på andra stadiet. Kön predicerar inte heller val av utbildning. Däremot predicerar vitsord val av utbildning efter avslutad grundläggande utbildning.
Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationPedagogiska rum i fokus: Lärande i ett framtidsperspektiv
EditorsEva Ahlskog-Björkman, Marina Lundkvist
PublisherÅbo Akademi University Press
Pages143–157
ISBN (Print)978-952-12-2665-6
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Keywords

  • academic achievement
  • part-time special education

Cite this