Helige Anden i världen och hållbarhet: En djupgrön analys av Anden och skapelseteologi

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Stefan Greens kapitel i denna studie om teologi för hela skapelsen bidrar till diskussionen om Andens roll skapelsen genom en exegetisk och bibelteologisk belysning av Anden som Guds livgivande närvaro i världen. Green visar att texterna både till form och till sitt underliggande teologiska innehåll pekar på hur Gud bär upp skapelsen och hur Anden är den livgivande kraften i detta bärande. En djupgrön teologi om Anden i ett pentekostalt sammanhang måste därför, för alla dem som är bärare av Anden, innebära att leva och verka i linje med Guds Ande. Engagemanget för skapelsen och för en hållbar utveckling blir i detta ljus ett sätt att samverka med Guds egen livgivande Ande enligt Green.

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationTeologi för hela skapelsen: En studie om teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle
Editors Josefsson, Wahlström
PublisherInstitutet för Pentekostala Studier
Pages71–96
ISBN (Print)978-91-979030-6-6
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Keywords

  • Creation theology
  • Holy Spirit
  • Pentecostalism
  • ecology
  • sustainability

Cite this