Guds hus och himlens port En traditionshistorisk analys av Gen. 28:10–22

Research output: Types of ThesisMaster's thesisTheses

20 Downloads (Pure)

Abstract

I denna avhandling behandlar jag den kända berättelsen om Jakobs besök i Betel(Gen. 28:10–22) utifrån ett traditionshistoriskt perspektiv. Genom entraditionshistorisk analys försöker jag datera traditionerna bakom berättelsensnuvarande form samt belysa styckets teologi särskilt angående sättet på vilket Jahveär närvarande och vilken roll masseba-stenen har i denna teologi. De viktigastetemana i berättelsen är Betel, masseba som tecken på Jahves närvaro, drömmen sommedel för Guds uppenbarelse och löftena som Jahve och Jakob avger. Dessa temanförutom det sista som handlar om löftena analyserar jag utförligare i kapitel 3 medhjälp av Gamla testamentet, antika Främre Orientaliska texter och arkeologisk dataom Betel och masseba-stenar.

De analyser som jag gör i kapitel 3 visar att den mest logiska tidpunkten fördateringen av traditionerna bakom Betelberättelsen är Jerobeam I:s tid (930–909f.Kr.). Han vill genom denna tradition upphöja Betels status i motsats mot södra riketsJerusalem och dess tempel. Betel som tema i Gamla testamentet och masseba-stenensroll i texten stöder min tes. Betel har varit en viktig kultplats redan före Jerobeam I.Samtidigt visar analysen att de paralleller, som forskare har föreslagit mellanbabyloniska texter och Jakobs vision samt hela berättelsen är svagare än vad man oftahar ansett och att man genom dessa möjliga paralleller inte kan datera traditionerbakom berättelsen till någon viss period. Traditionerna kan också äldre än JerobeamI:s tid. Analysen visade att berättelsen i dess nuvarande form är yngre än traditionernabakom berättelsen.

Analysen visar också att masseba-stenens funktion i berättelsen är större än manoftast har trott. Den betecknar Jahves närvaro på platsen och därigenom helgar ocksåplatsen. Den blir ett viktigt kultobjekt genom vilket också den himmelska och denjordiska sfären möts. Samtidigt påminner masseban om hur Jahve uppenbarade sig åtJakob. Denna teologi har arkaiska drag som har bevarats ännu i berättelsensnuvarande form.

Original languageUndefined/Unknown
Publisher
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Cite this